มานัต วงษ์วาทย์

ผบ.ทอ. เปรียบ รัฐธรรมนูญปี60 เหมือนซอฟต์แวร์ที่ดีมาก

มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. เปรียบ รัฐธรรมนูญ ปี 60 เหมือนซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งถือว่าเป็นตัวที่ดีมาก ขอแค่ให้เคารพเมื่อวันที่ 14 พ.ย. พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์