มานัส ทารัตน์ใจ

ครม.แต่งตั้ง “มานัส ทารัตน์ใจ” ดำรงตำแหน่ง ผอ.พศ. คนใหม่

คณะรัฐมนตรี อนุมัติแต่งตั้ง “นายมานัส ทารัตน์ใจ” เป็น ผอ.สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนใหม่