มาบแค

ชาวบ้าน ต.มาบแค สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดงานประเพณีตำขนมจีนโบราณ 100 ครก

ชาวบ้าน ต.มาบแค จ.นครปฐม จัดงานสืบสานประเพณีการตำขนมจีนโบราณที่วัดพะเนียงแตก ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า 100 ปีเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกคนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น