มาโนช สายชูโต

บขส. ประกาศ เตรียมเปิดบริการ เดินรถ 19 เส้นทางทั่วไทย วันที่ 18 พ.ค. นี้

บขส. เตรียมเปิดเดินรถในเส้นทางภาคเหนือ จำนวน 7 เส้นทาง และเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก จำนวน 9 เส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป