มิตรภาพบำบัด

รพ.ชลประทาน ให้ยืมใช้เครื่องดูดเสมหะ-ที่นอนลม ดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน

“โมเดลแห่งน้ำใจ” โครงการธนาคารเครื่องมือแพทย์ รพ.ชลประทาน ต่อยอดจากศูนย์มิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อน เผย 4 ปี ประสบความสำเร็จ สะท้อนคนไทยชอบเหลือผู้ขา […]