มิสแกรนด์พิษณุโลก

สั่งปลดด่วนชุดประจำชาติมิสแกรนด์พิษณุโลก(มีคลิป)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก สั่งปลดชุดประจำชาติ”ฉัตร 9 ชั้น – พระมาลา” จากชุดเอกรงค์มงคลชัยคชสาร มิสแกรนด์พิษณุโลก ระบุไม่เหมาะสมเป็ […]