มิเตอร์ไฟฟ้า

MEA ชี้แจงสิทธิ์! ฟรี-ลด ค่าไฟฟ้า 3 เดือน แต่ละประเภทบ้าน

ค่าไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง MEA ชี้แจงรายละเอียดของมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า

สนธิรัตน์ ยันไม่เสียสิทธิ์ หลังรับเงินคืนประกันไฟฟ้าคืน

สนธิรัตน์ รมว.พลังงาน ชี้แจงกรณี รับเงินประกันไฟฟ้าคืน ไม่เสียสิทธิ์หรือไม่ได้รับความคุ้มครองมิเตอร์ ยืนยันต้องการช่วยเหลือประชาชน