มีดยักษ์

วัดดังที่สุโขทัย สร้างมีดตัดหวายยักษ์ให้ชาวบ้านเดินลอดสะเดาะเคราะห์

วัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดชื่อดังใน จ.สุโขทัย สร้างมีดที่ใช้ตัดหวายลูกนิมิตขนาดใหญ่ให้ชาวบ้านเดินลอดเพื่อสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเสริมโชคลาภเป็นสิริมงคล