มึนตึ๊บ

มึนตึ้บ!ปฏิรูปรถเมล์ 8 สายวันแรก

วันแรกขสมก. เปิดทดลองเดินรถ 8 เส้นทาง ตามแผนปฎิรูประบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  พบประชาชนส่วนใหญ่ยังสับสน