มุทิตาจิต

ถึงฮาก็ซึ้งนะ! ครูแต่งชุด นร.ล้อเลียนแม่ครัวแสดงมุทิตาจิต’ป้าหลี’

คุณครู ร.ร.บ้านนาตาล่วง จ.ตรัง พร้อมใจแต่งชุดนักเรียนแสดงละครล้อเลียน “ป้าหลี” แม่ครัวของโรงเรียนอันเป็นที่รัก เพื่อแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวันเกษียณอายุ