มูลนิธิปอเต็กตึ้ง

“มูลนิธิปอเต็กตึ้ง”ประกาศ ห้ามอาสาฯ​ร่วมม็อบชุมนุม มีโทษไล่ออก

“มูลนิธิปอเต็กตึ้ง” ประกาศ ห้ามอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งทุกคนทุกประเภทเข้าร่วมการชุมนุมหรือเข้าไปในสถานที่ชุมนุมทางการเมืองหรือการ