มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ

กรมการพัฒนาชุมชน จับมือ มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ ขับเคลื่อนโครงการสืบสานศาสตร์พระราชาน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กรมการพัฒนาชุมชน| จากสภาพภูมิศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติที่ความหลากหลาย และมีความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้ ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งเกษตรกรรมมาช้านาน