มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย

พีเน็ต ชวนประชาชนจับตา เลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ แจ้งเหตุทุจริตทาง QR Code

เลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย หรือ พีเน็ต ซึ่งนำโดยนายสมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา