มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

อย. ห่วงใย แนะเลือกซื้อปลาหมึกแห้งจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เพื่อความปลอดภัย

กรณีมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเผยผลตรวจสอบปลาหมึกแห้งพบการปนเปื้อนของแคดเมียม อย. ร่วมกับ สสจ. เข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์แล้ว

ผู้ซื้อกระทะ!!!ยื่นเรื่องมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเพื่อขอเงินคืน

หลังจากที่่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มติให้ระงับการโฆษณากระทะโคเรียคิง ทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จึงประกาศให้ผู้ซื้อกระทะโคเรียคิงมายื่นเรื่อ […]