มูลนิธิแจ็ค หม่า มูลนิธิอาลีบาบา

แจ็ค หม่า ประกาศ บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่องค์การอนามัยโลก (WHO)

มูลนิธิ แจ็ค หม่า (Jack Ma Foundation) และมูลนิธิอาลีบาบา (Alibaba Foundation) จะทำหน้าที่แจกจ่ายอุปกรณ์การแพทย์ที่ได้รับบริจาค ซึ่งมีหน้ากากอนามัย

สธ.รับมอบเวชภัณฑ์ทจากมูลนิธิ แจ็ค หม่า และอาลีบาบา ช่วยไทยสู้ โควิด19

โควิด19 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับมอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์จากมูลนิธิแจ็ค หม่า มูลนิธิอาลีบาบา และธนาคารแห่งอเมริกา