มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

Photo Talk ภาพเล่าเรื่องทรงงานของ “สมเด็จย่า”

หากตัวหนังสือเป็นเรื่องที่คนในยุคปัจจุบันไม่นิยมใช้เวลาอยู่ด้วยนาน ๆ การใช้ภาพถ่ายซึ่งเป็นงานศิลปะถ่ายทอดเรื่องราวผ่านมุมมองหลังเลนส์ของช่างภาพที่ทำหน […]