มูลนิํิธิกระจกเงา

สเก็ตช์หน้าตามหาเด็กหาย!! พัฒนาตามวัย…(คลิป)

สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ มูลนิธิกระจกเงาได้เผยสถิติเด็กหายประจำปี 2560 โดยพบว่า ปัญหาส่วนใหญ่ที่เด็กหนีออกจากบ้าน ยังคงเกิดจากปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัว โดยปัญหานี้ยังเสี่ยงต่อการสร้างปัญหาทางสังคมด้านอื่นๆ ที่จะติดตามมา