ม็อบปลดแอกร้อยเอ็ด

ม็อบปลดแอกร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม ต่อแถวปาสีรูปประยุทธ์ ประท้วงให้ยุบสภา

ม็อบปลดแอกร้อยเอ็ด รวมตัวกลางบึงพลาญชัย จัดกิจกรรม ต่อแถวปาสีรูปนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ ประท้วงให้ยุบสภา ถือเป็นเทรนด์การชุมนุมรูปแบบใหม่