ม็อบสร้างความขัดแย้ง

ธนกร ซัด ธนาธร เห็นแก่ตัวปลุกม็อบสร้างขัดแย้ง แนะหันดูฮ่องกงเป็นตัวอย่าง

ธนกร วังบุญคงชนะ ซัด ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เห็นแก่ตัว ปลุกม็อบสร้างความขัดแย้ง ทั้งที่คนในประเทศกำลังมีความสุขกับเทศกาลปีใหม่ แนะหันดูฮ่องกงเป็นตัวอย่าง