ม็อบเสื้อกั๊กเหลือง

“ม็อบเสื้อกั๊กเหลือง”  บานปลายฝรั่งเศสลุกเป็นไฟ ตายแล้ว 3  

“ม็อบเสื้อกั๊กเหลือง” ฝรั่งเศสบานปลาย ประธานาธิบดี “มาครง” มอบนายกรัฐมนตรีเจรจา ย้ำไม่เปลี่ยนใจนโยบายปรับขึ้นค่าเชื้อเพลิง ยืนยันดำเนินการ […]