ม้าทรง

กินเจภูเก็ต เริ่มแล้ว! ปีนี้ขบวนม้าทรงงดทรมานร่างกายครั้งแรก ป้องกัน โควิด19

กินเจภูเก็ต เริ่มแล้ว ประเพณีถือศีลกินผักประจำปี 2563 วันแรก ขบวนม้าทรงงดทรมานร่างกายครั้งแรก เพื่อป้องกันโควิด