ม.ราชภัฏมหาสารคาม

รุ่นพี่แถลงรับผิดรับน้องไม่สร้างสรรค์ ผู้บริหารพร้อมลงโทษ นศ. (มีคลิป)

รุ่นพี่แถลงขอโทษสังคม ยอมรับรับน้องไม่สร้างสรรค์ นำเป็นบทเรียนใช้ในชีวิต ผู้บริหารมหาลัยราชภัฏมหาสารคามระบุพร้อมลงโทษกลุ่มนักศึกษา และจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีก