ม.ราชภัฏฯ

ม.ราชภัฏฯ ผลักดันการเรียนรู้แอคทีฟเลินนิ่งสู่โลกศตวรรษที่ 21

ม.ราชภัฏฯ ผลักดันการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น ใช้ “ห้องเรียน GPAS 5 Steps Active Learning