ยกฟ้องทักษิณ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำพิพากษาศาล ยกฟ้องทักษิณ สั่งกรุงไทยปล่อยกู้

ยกฟ้องทักษิณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง “ความผิดต่อตำแหน่ […]