ยกระดับความสัมพันธ์

ไทย-ญี่ปุ่น ร่วมยกระดับความสัมพันธ์ในทุกด้าน

ณ ทำเนียบรัฐบาล นายชิโระ ซะโดะชิมะ (H.E. Mr. Shiro Sadoshima) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ