ยกระดับมาตรฐานการขนย้ายผู้ต้องขัง

กรมราชทัณฑ์ยกระดับมาตรฐานขนย้ายผู้ต้องขัง

กรมราชทัณฑ์ยกระดับมาตรฐานการขนย้ายผู้ต้องขัง พร้อมมอบรถให้เรือนจำ และทัณฑสถานอีก 313 คัน