ยกเลิกคำสั่ง คสช

ราชกิจจาฯ ประกาศ ยกเลิกคำสั่ง คสช.ที่หมดความจำเป็น

ราชกิจจาฯ ออกประกาศคำสั่ง หน.คสช. สั่งยกเลิกประกาศ คสช.ที่หมดความจำเป็น บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่มุ่งหมาย คำสั่ง คสช. / วันนี้ (9 ก.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจา […]