ยกเลิกดอกเบี้ย

ลูกหนี้กยศ.ยื่นข้อเรียกร้องผู้นำฝ่ายค้าน ขอชำระคืนเฉพาะเงินต้น

ลูกหนี้กยศ.ร้องผู้นำฝ่ายค้าน ยื่นเรียกร้องขอให้ยกเลิกดอกเบี้ย เบี้ยปรับ และชำระคืนเฉพาะเงินต้น พร้อมขยายเวลาชำระเงินคืน เมื่อวันที่ 5 ก.ย. ตัวแทนกลุ่ม […]