ยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ-เคอร์ฟิว

“วิษณุ” โยนถาม “เลขาฯสมช.” ยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ-เคอร์ฟิว หรือไม่

“วิษณุ” โยนถาม “เลขาฯสมช.” ตอบปมไม่เลิก- ยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ-เคอร์ฟิว ทดลองเลิกเคอร์ฟิวเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. นายวิษณุ เครืองาม