ยกเลิกสำเนาบัตรประชาชน

ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน – ทะเบียนบ้าน หากจนท.ต้องการให้จ่ายเงินเอง

ประกาศกรมสรรพากรยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ถ้าจำเป็นต้องใช้ให้จนท.ไปถ่ายเอง – ห้ามเก็บเงินค่าใช้จ่าย วันที่ 28 ก.ย […]