ยกเลิกเลข อย.

อย. เตือนระวัง ผลิตภัณฑ์เบต้าแคล ยกเลิกเลข อย. แต่แอบขาย อ้างสรรพคุณบำรุงกระดูก

ระวัง !! พบ ผลิตภัณฑ์เบต้าแคล เลขสารบบอาหาร 11-1-11054-5-0209 สถานะผลิตภัณฑ์แจ้งยกเลิกเลขสารบบอาหารไปแล้ว แต่พบว่ามีการวางจำหน่ายตามท้องตลาด