ยกเลิกโทษประหาร

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิฯ ชี้ “โทษประหารชีวิต” ไม่ช่วยป้องกันอะไร

กรมคุ้มครองสิทธิฯ เปิดเวทีรับฟังความเห็น “เลิก-ไม่เลิกโทษประหาร” เนื่องในวันต่อต้านการประหารชีวิตโลก อธิบดีย้ำชัด ไทยสมควรยุติโทษประหารได้แล้ว