ยกเลิกใช้ที่ดิน

เซ็นยกเลิก “กระทิงแดง” ใช้ป่าห้วยเม็กแล้ว (มีคลิป)

บทสรุปกรณีบริษัทกระทิงแดงรุกป่าห้วยเม็ก ล่าสุด ทางบริษัทแจ้งยกเลิกการใช้ที่ดินดังกล่าว ด้านกระทรวงมหาดไทยเตรียมตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องนี้