ยกเลิก 22 หลักสูตร

ม.ราชภัฎเชียงราย ปิด 22 หลักสูตรไม่กระทบนักศึกษา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ก็ออกมาชี้แจง หลัง สกอ.ประกาศยกเลิก 22 หลักสูตร ไม่ได้มาตรฐาน ยืนยันปิดหลักสูตรทั้ง 22 หลักสูตรนั้นไม่ส่งผลกระทบกับนักศึกษา