ยกเว้นค่าผ่านทาง

10 พฤษภาคม วันหยุดราชการ ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สาย เริ่ม 00.01 – 24.00 น.

10 พฤษภาคม วันหยุดราชการ หรือวัน วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สาย เริ่ม 00.01 – 24.00 น.อ

ทางด่วนฟรี ! อีก 2 สาย ช่วงวันหยุดยาว รวมเปิด 4 เส้นทาง

ทางด่วนฟรี — ครม. เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์ หรือค่าผ่านทางเพิ่มเติมสำหรับ 2 ทางหลวงพิเศษ คือ ทางหลวงพิเศษบูรพาวิถี

วันนี้ 13 ตุลาคม กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทาง พิเศษ 3 สาย

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ยกเว้นค่าผ่านทาง พิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา

วันแม่ 12 ส.ค. กทพ. ประกาศ! ยกเว้นค่าผ่านทาง เฉลิมมหานคร-ศรีรัช-อุดรรัถยา

เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ