ยกเว้นวีซ่า

ไต้หวัน ประกาศ ขยายเวลายกเว้นวีซ่าให้ไทย อีก 1 ปี เริ่ม 1 สิงหาคมนี้!

ไต้หวัน ให้สิทธิพิเศษด้านวีซ่าแก่ประเทศในกลุ่มอาเซียน ขยายเวลายกเว้นวีซ่า ให้ ไทย บรูไน ฟิลิปปินส์ และรัสเซีย เริ่ม 1 สิงหาคม