ยงยศ แก้วเขียว

กำนันผู้ใหญ่หนาวแน่ สปท.เสนอตัดวาระการดำรงตำแหน่งจาก60 ปีเหลือ5ปี

ตัวแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยื่นหนังสือต่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือ สปท.ที่รัฐสภา เพื่อคัดค้านรายงานที่ สปท. เตรียมพิจารณาและเสนอไปให้รัฐบาล แก้พระ […]