ยช่วยน้ำท่วมภาคอีสาน

ยะลาระดมของใช้จำเป็นช่วยน้ำท่วมอีสาน(มีคลิป)

นี่คือภาพแห่งรอยยิ้มที่บ่งบอกให้เห็นว่าคนไทยไม่เคยทิ้งกัน เมื่อประชาชน ทหาร ชาวยะลาซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดชายแดนใต้ ได้ร่วมกันระดมสิ่งของเครื่ […]