ยยุทธศาสตร์

เพื่อไทยใส่ไม่สุด ม็อบ 14 ต.ค. แต่ไม่ทรยศประชาชน | ขยี้ข่าว by จาม

เพื่อไทย หลังได้โฆษกใหม่ ก็ได้แถลงการว่าภายจะมีได้มีการปรุชุมหลังเปลี่ยนแปลงกรรมบริหารพรรคชุดใหม่ ภายใน1-2 สัปดาห์เพื่อกำหนดแนวทาง