ยอดขาย Apple Watch

ยอดขาย Apple Watch สูงเกือบครึ่งของ Smart Watch ที่ขายได้ทั้งหมดในปี 2016

ยอดขาย Apple Watch สูงเกือบครึ่งของ Smart Watch ที่ขายได้ทั้งหมดในปี 2016 มีรายงานถึงยอดขาย Apple Watch เมื่อปี 2016 สูงเกือบครึ่งนึงของ Smart Watch ท […]