ยอดค่าไฟฟ้า

ทุบค่าไฟ!! กางตัวเลขค่าไฟฟ้า “นครหลวง-ภูมิภาค” ใครจ่าย ใครฟรี!!

ยุคล วิเศษสังข์ พิธีกรวิเคราะห์จากรายการ ทุบประเด็น BrightTV ได้ออกมาชี้แจง ยอดค่าไฟฟ้า ตั้งแต่เดือน มีนาคม-พฤษภาคม โดยขยายความในแต่ละเดือน รวมถึงวิธีดูบิล