ยอดผู้ติดเชื้อโควิด 10 เมษายน

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด 10 เมษายน รวม 2,473 ราย หายป่วยกลับบ้าน 1,013 คน

สถานการณ์ในประเทศไทย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด 10 เมษายน ผู้ป่วยกลับบ้านได้ 73 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ 50 ราย นับเป็นลำดับที่ 2,424-2,473 จำแนกเป็นกลุ่มดังนี้