ยอดผู้ติดเชื้อโควิด 8 เมษายน

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด 8 เมษายน ยังเพิ่ม ส่วนผู้เสียชีวิต 3 รายเป็นชายต่างชาติทั้งหมด

สถานการณ์ ยอดผู้ติดเชื้อโควิด 8 เมษายน ผู้ป่วยกลับบ้านได้ 64 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ 111 ราย นับเป็นลำดับที่ 2,259-2,369 จำแนกเป็นกลุ่มดังนี้