ยอดผู้ติดเชื้อโควิด19

ป่วยพุ่งอีกครั้ง โควิดวันนี้ (23ก.ย.64) ติดเชื้อเพิ่ม 13,256 ราย เสียชีวิต 131 ราย

ควิดวันนี้ — เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานยอดผู้ติดเชื้อ โควิด-19 โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 12,778 ราย

ลดลงต่อเนื่อง โควิดวันนี้ (21ก.ย.64) ติดเชื้อเพิ่ม 10,919 ราย เสียชีวิต 143 ราย

โควิดวันนี้ — เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานยอดผู้ติดเชื้อ โควิด-19 โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 10,497 รายโควิดวันนี้ — เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานยอดผู้ติดเชื้อ โควิด-19 โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 10,497 ราย

ป่วยใหม่ลดลง โควิดวันนี้ (20ก.ย.64) ติดเชื้อเพิ่ม 12,709 ราย เสียชีวิต 106 ราย

โควิดวันนี้ — เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานยอดผู้ติดเชื้อ โควิด-19 โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 11,851 ราย

โควิดวันนี้ (19ก.ย.64) ติ117 หาดเชื้อเพิ่ม 13,576 ราย เสียชีวิต 117 หายป่วย 12,492 ราย

โควิดวันนี้ — เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานยอดผู้ติดเชื้อ โควิด-19 โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 13}818 ราย

โควิดวันนี้ (14ก.ย.64) ติดเชื้อเพิ่ม 11,786 ราย เสียชีวิต136 หายป่วย 14,738 ราย

โควิดวันนี้ — เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานยอดผู้ติดเชื้อ โควิด-19 โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 11,515 ราย

หายเยอะกว่าติด โควิดวันนี้ (13ก.ย.64) ติดเชื้อเพิ่ม 12,583 ราย เสียชีวิต 132 ราย

โควิดวันนี้ — เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานยอดผู้ติดเชื้อ โควิด-19 โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 12,420 ราย

โควิดวันนี้ (9ก.ย.64) ติดเชื้อใหม่พุ่ง 16,031 ราย เสีสยชีวิต 220 ศพ

ควิดวันนี้ — เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานยอดผู้ติดเชื้อ โควิด-19 โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 15,400 ราย

โควิดวันนี้ (7ก.ย.64) ยอดตายพุ่ง 241 ราย ติดเชื้อเพิ่ม 13,821 ราย

โควิดวันนี้ — เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานยอดผู้ติดเชื้อ โควิด-19 โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 13,303 ราย

โควิดวันนี้ (5ก.ย.64) ติดเชื้อรายใหม่ 15,452 ราย ตายเพิ่ม 224 ศพ

โควิดวันนี้ — เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานยอดผู้ติดเชื้อ โควิด-19 โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 14,984 ราย

โควิดวันนี้ (2ก.ย.64) ติดเชื้อเพิ่ม 14,956 ราย เสียชีวิตสูง 262 ราย

ควิดวันนี้ — เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานยอดผู้ติดเชื้อ โควิด-19 โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 14,600 ราย

โควิดวันนี้ (1ก.ย.64) ติดเชื้อเพิ่ม 14,802 ราย เสียชีวิต 252 ศพ

โควิดวันนี้ — เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานยอดผู้ติดเชื้อ โควิด-19 โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 14,585 ราย

หมอเฉลิมชัย เผย ผู้ติดเชื้อลด แต่ยอดเสียชีวิตไม่ลด เกิดจากเปรียบเทียบสถิติไม่ถูกต้อง

หมอเฉลิมชัย เผยสาเหตุ ผู้ติดเชื้อลดแต่ยอดเสียชีวิตไม่ลด ชี้ เกิดจากเปรียบเทียบสถิติไม่ถูกต้อง ต้องเปรียบเทียบกับตัวเลขผู้ติดเชื้อย้อนหลังไปเมื่อ 10 วันที่แล้ว
1 2 3 6