ยอดผู้สมัคร

สรุปยอดผู้สมัคร ส.ส. กกต.ไม่รับรอง 389 คน

กกต.สรุปยอดผู้สมัคร สมาชิกสภาพผู้แทนราษฎร ไม่รับรองผู้สมัคร ส.ส.เขต 389คน จาก 55 พรรคการเมือง โดยพรรคเพื่อนไทย กกต.ประกาศไม่รับรองมากสุด ถึง สุด 153 ค […]