ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น

ตระการตา! ธงชาติไทย เฉิดฉายเป็นกำลังใจสู้ โควิด-19 บนยอดเขาสวิตฯ

โควิด-19 เพจ สถานฑูตประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย (Embassy of Switzerland in Bangkok) โพสต์ภาพธงชาติไทย บนยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น