ยอดโควิดวันนี้

โควิดวันนี้ (21มิ.ย.64) ดับ 29 ราย หายป่วย 2,030 ติดเชื้อเพิ่ม 3,175 ราย

โควิดวันนี้ — เมื่อวันที่ 21 มิถนายน 2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานยอดผู้ติดเชื้อ โควิด-19 โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 3,035 ราย

โควิดวันนี้ (20มิ.ย.64) ติดเชื้อเพิ่ม 3,682 ราย ดับ 20 หายป่วย 2,401 ราย

โควิดวันนี้ — เมื่อวันที่ 20 มิถนายน 2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานยอดผู้ติดเชื้อ โควิด-19 โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 3,104 ราย

โควิดวันนี้ (15มิ.ย.64) ติดเชื้อเพิ่ม 3,000 ราย หายป่วย 4,774 ดับเพิ่ม 19 ราย

โควิดวันนี้ — เมื่อวันที่ 15 มิถนายน 2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานยอดผู้ติดเชื้อ โควิด-19 โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 2,360 ราย

ยอดโควิดวันนี้ (12 มิ.ย.2564) ติดเชื้อรวม 3,277 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 29 ราย

ยอดโควิดวันนี้ —- เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ศูนย์บริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) รายงานสถาน

โควิดวันนี้ หายป่วยเพิ่ม 4,253 ราย ติดเชื้อใหม่ 2,680 ดับ 35 ราย

โควิดวันนี้ — เมื่อวันที่ 9 มิถนายน 2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานยอดผู้ติดเชื้อ โควิด-19 โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 2,400 ราย

โควิดวันนี้ (7มิ.ย.64) ดับเพิ่ม 33 ราย รักษาหาย 2,999 ติดเชื้อรายใหม่ 2,419 ราย

โควิดวันนี้ — เมื่อวันที่ 7 มิถนายน 2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานยอดผู้ติดเชื้อ โควิด-19 โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 2,328 ราย

ยอดโควิดวันนี้ (5 มิ.ย.2564) ติดเชื้อเพิ่ม 2,817 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 36 ราย

ยอดโควิดวันนี้ — เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ศูนย์ข้อมูลโควิด19 ได้เผยยอดผู้ติดเชื้อโควิด19 ประจำวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 โดยพบ

ยอดโควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 4,528 ดับ 24 ราย ติดเชื้อในเรือนจำเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ยอดโควิดวันนี้ — เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานยอดผู้ติดเชื้อ โควิด-19 โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 2,626 ราย

ยอดโควิดวันนี้ (29 พ.ค.64) ติดเชื้อเพิ่ม 4,803 ราย ติดเชื้อสะสมรวม 149,779 ราย

ยอดโควิดวันนี้ —- เมื่อวันที่ 29 พ.ค.64 ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานยอดการพบผู้ป่วยโควิดในประเทศไทย โดยพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก

ยอดโควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 2,507 ราย ดับ 30 ติดเชื้อในเรือนจำ 206 ราย

โควิดวันนี้ — เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานยอดผู้ติดเชื้อ โควิด-19 โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 2,507 ราย

โควิดวันนี้ วิกฤตยอดพุ่งเกือบหมื่น! ติดเชื้อเพิ่ม 9,635 ราย ดับ 25 ราย

โควิดวันนี้ — เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานยอดผู้ติดเชื้อ โควิด-19 โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 2,782 ราย

ยอดโควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 2,302 ราย ดับ 24 รักษาหาย 2,136 ราย

โควิดวันนี้ — เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานยอดผู้ติดเชื้อ โควิด-19 โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 2,302 ราย

1 2