ยักยอกเงินวัด

เปรตในผ้าเหลือง ยักยอกเงินวัดนางพระยา ทิ้งเงินปนขยะเกลื่อนกุฎิ

เปรตในผ้าเหลืองยักยอกเงินวัดนางพระยา ทิ้งเงินปนขยะเกลื่อนกุฎิ การยักยอกผลประโยชน์จากวัด ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เริ่มจาก วัดวังตะวันตก จ.นครศรีธรรมราช ได้ขยายวงนำไปสู่การตรวจสอบทรัพย์สิน การทำนิติกรรม ของวัดอื่น ๆ ในจังหวัดจำนวนมาก ล่าสุด กำลังจากมทบ.41 กองทัพภาคที่ 4 ส่งกำลังเข้าตรวจสอบ วัดนางพระยา ใน จ.นครศรีธรรมราช ถึงกับอึ้ง เมื่อพบเงินจำนวนมากวางเกลื่อนในกุฏิเจ้าอาวาส