ยักษ์สุวรรณภูมิ

ขนาดยักษ์ ยังต้องสวมหน้ากากอนามัย สนามบินสุวรรณภูมิไม่เว้น

ขนาดยักษ์ ยังต้องสวมหน้ากาก กรมอนามัย ร่วมกับ ท่าอากาศยานไทย รณรงค์สวมหน้ากากอนามัยภายในสนามบินสุวรรณภูมิ/ สร้างสีสันด้วยการ

“สุวรรณภูมิ”ขอความร่วมมืออย่าวางสิ่งบนฐาน”ยักษ์สุริยาภพ”

โซเชียลวิพากษ์วิจารณ์ภาพขวดน้ำแดงซึ่งวางอยู่ตรงฐานประติมากรรมยักษ์สุริยาภพ หลังถูกนำมาโพสต์ ทางเฟซบุ๊ค ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขอคววามร่วมมือห้ามวางสิ่งของ