ยักษ์สุวรรณภูมิ

“สุวรรณภูมิ”ขอความร่วมมืออย่าวางสิ่งบนฐาน”ยักษ์สุริยาภพ”

โซเชียลวิพากษ์วิจารณ์ภาพขวดน้ำแดงซึ่งวางอยู่ตรงฐานประติมากรรมยักษ์สุริยาภพ หลังถูกนำมาโพสต์ ทางเฟซบุ๊ค ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขอคววามร่วมมือห้ามวางสิ่งของ