ยังอ่วม!

ยังอ่วม! “น่าน” น้ำท่วมสูงหลายพื้นที่

ยังอ่วม! “น่าน” วิกฤต อำเภอภูเพียง น้ำท่วมสูง ขณะที่เทศบาลเมืองน่านสูบน้ำระบายสู้ เพื่อป้องกันพื้นที่เขตเศรษฐกิจ